Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

BÀI ĐẠT GIẢI

Danh sách đoạt giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 của Việt Nam

13/06/2018 15:23 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Bộ TT&TT vừa ban hành quyết định công nhận kết quả cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 (năm 2018) của Việt Nam theo Danh sách đoạt giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 (năm 2018) dưới đây:


20180613-m03.jpg

20180613-m04.jpg

20180613-m05.jpg

20180613-m06.jpg

PV

Lượt truy cập: 8828

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 4)