Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30/05/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Tháo gỡ các “điễm nghẽn” triển khai triển khai Đề án 06

Tháo gỡ các “điễm nghẽn” triển khai triển khai Đề án 06

(26/05/2023)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành văn bản số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 chỉ đạo tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06, trong đó nêu rõ thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 đã quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai, thực hiện Đề án đến từng bộ, ngành, địa phương. 

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi trong thời gian tới

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi trong thời gian tới

(23/05/2023)

Ngày 22/5/2023, Chính phủ đã công bố toàn văn Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023 trình bày tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Trong đó, nội dung về công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được đề cập với một số số liệu cụ thể.

Một số chỉ tiêu cụ thể các bộ, ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành trong năm 2023 về cải cách thủ tục hành chính

Một số chỉ tiêu cụ thể các bộ, ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành trong năm 2023 về cải cách thủ tục hành chính

(09/05/2023)

Tại kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành ngày 05/5/2023, các bộ, ngành, địa phương cần phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu cụ thể về cải cách thủ tục hành chính trong năm 2023 như sau:

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác cải cách thủ tục hàn chính thời gian tới

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác cải cách thủ tục hàn chính thời gian tới

(09/05/2023)

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thời gian qua, tại Thông báo số 169/TB-VPCP ban hành ngày 05/5/2023, Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã rút ra bài học kinh nghiệm cần xác định vai trò, vị trí tầm quan trọng của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện CCHC cũng như cải cách TTHC đối với người dân và doanh nghiệp; đồng thời đưa ra quan điểm chỉ đạo, điều hành trong công tác cải cách TTHC thời gian tới như sau: