Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 17/01/2022

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành đang gây cản trở, vướng mắc cho sự phát triển kinh tế, xã hội

Đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành đang gây cản trở, vướng mắc cho sự phát triển kinh tế, xã hội

(07/12/2021)

 Ngày 03/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 152/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021.

“Số hóa” thông tin, thực hiện báo cáo điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

“Số hóa” thông tin, thực hiện báo cáo điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

(03/12/2021)

Với chủ trương chuyển đổi số với các trụ cột là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 749/QĐ-TTg. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.


Đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc quản lý Bộ Thông tin và Truyền thông

Đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc quản lý Bộ Thông tin và Truyền thông

(01/12/2021)

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1994/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2020 - 2025.

Bộ TT&TT tiết kiệm 65 tỷ đồng/năm nhờ cải cách thủ tục hành chính

Bộ TT&TT tiết kiệm 65 tỷ đồng/năm nhờ cải cách thủ tục hành chính

(25/11/2021)

Đại diện Bộ TT&TT cho biết sẽ cương quyết cắt bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp, cản trở sự phát triển, là rào cản gây khó khăn với hoạt động tổ chức, kinh doanh.