Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 20/05/2022

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Bộ Quốc phòng đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng,  hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính

Bộ Quốc phòng đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính

(21/03/2022)

 Ngày 18/3/2022, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2022 trong Bộ Quốc phòng.

Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung, khẩn trương hoàn thành dứt điểm, có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến

Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung, khẩn trương hoàn thành dứt điểm, có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến

(21/03/2022)

Sáng 18/3/2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Trần Văn Sơn chủ trì hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ và tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ.

 
Tạo đột phá cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong năm 2022

Tạo đột phá cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong năm 2022

(10/03/2022)

Ngày 9/3/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

 
Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính theo Thông tư 03/2022/TT-BTP

Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính theo Thông tư 03/2022/TT-BTP

(09/03/2022)

Thông tư số 03/2022/TT-BTP mới ban hành ngày 10/02/2022 hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính (TTHC) trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (thay thế Thông tư 07/2014/TT-BTP) đã quy định rõ về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc đánh giá tác động của TTHC.