Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/07/2022

Số liệu - Báo cáo

THÔNG BÁO VỀ KẾT LUẬN THANH TRA: Về việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí tại Báo Pháp luật Việt Nam và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử

(28/06/2022)

Ngày 24/6/2022, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kết luận thanh tra số 723/KL-TTra về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí tại Báo Pháp luật Việt Nam và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử (sau đây gọi chung là Báo Pháp luật Việt Nam).

Danh sách, tôn chỉ mục đích các cơ quan báo chí

(22/06/2022)

Cập nhật ngày 22/6/2022.

 Quét mã QR:

20220622-m20-baochi.jpg

Hoặc bấm vào đây.