Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/02/2024

Kết luận thanh tra

Kết luận kiểm tra tại Công ty TNHH thương mại VHC

(19/12/2023)

Ngày 19/12/2023, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành kết luận thanh tra số 1960/KLKT-TTra về việc chấp hành pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất tại các doanh nghiệp thực hiện hoạt động nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán điện thoại di động mặt đất tại Công ty TNHH thương mại VHC.

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai

(15/12/2023)

Ngày 14/11/2023, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, Cục Tần số vô tuyến điện đã ban hành kết luận số 918/KL-TTII  kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Tâm Ánh Dương

(07/12/2023)

Ngày 4/12/2023, Cục Xuất bản, in và phát hành đã ban hành Kết luận kiểm tra số 1424/KLKT-CXBIPH về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Tâm Ánh Dương.

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh - Xí nghiệp in Tài chính

(07/12/2023)

Ngày 4/12/2023, Cục Xuất bản, in và phát hành đã ban hành Kết luận thanh tra số 1423/KLKT-CXBIPH về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh Xí nghiệp in Tài chính.