Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24/04/2024

BƯU CHÍNH

Số liệu phát triển lĩnh vực Bưu chính năm 2023

18/01/2024 10:57 SA Xem cỡ chữ

 - Doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt 58.900 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 94% kế hoạch năm 2023.

- Nộp NSNN lĩnh vực bưu chính ước đạt 5.750 tỷ đồng, tăng 0,5% so với năm 2022 và đạt 140% kế hoạch năm 2023.

- Sản lượng bưu chính năm 2023 ước đạt 2,5 tỷ bưu gửi, tăng 32,3% so với năm 2022.

- Lượt tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI ước đạt 17,5 triệu lượt.

- 100% sản phẩm OCOP cung cấp trên sàn TMĐT do doanh nghiệp bưu chính Việt Nam sở hữu đều được truy xuất nguồn gốc.

- Sản lượng bưu gửi KT1 phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ước đạt 3.960.000 bưu gửi, tăng khoảng 7,8% so với cùng kỳ năm 2022 (3.674.361 bưu gửi).

doanh-thu-bưu-chính-2023.png

nộp-ngân-sách-lĩnh-vực-bưu-chính-2023.png

(Trích theo báo cáo Tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Bộ TT&TT)

Lượt truy cập: 929

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)