Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/02/2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần in Công Thành

07/11/2023 09:12 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Kết luận kiểm tra số 1299/KLKT-CXBIPH ngày 01/11/2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần in Công Thành của Cục Xuất bản, In và Phát hành. 


XBIPH

Lượt truy cập: 531

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)