Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/02/2024

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tình hình cung cấp chứng thư số theo mô hình ký số từ xa

02/10/2023 10:11 SA Xem cỡ chữ

Số lượng các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số từ xa (Remote Signing) và dịch vụ chứng thực chữ ký số trên thiết bị di động (Mobile PKI) trong hình sau.

Mô hình thời gian cấp phép dịch vụ Remote Siging và Mobile PKI cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng từ 2021 - nay

 

Chứng thư số được cấp theo mô hình ký số từ xa và ký số trên thiết bị di dộng tới khách hàng, cụ thể số liệu trong bảng sau:

STT

Thời gian

Số chứng thư số cấp theo mô hình ký số từ xa và ký số trên thiết bị di động

1

Từ tháng 10/2021 đến hết tháng 12/2021

1.946

2

Từ tháng 01/2022 đến hết tháng 12/2022

171.907

3

Từ tháng 01/2023 đến hết tháng 9/2023

292.151

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Lượt truy cập: 657

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)