Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/02/2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bưu chính đối với Công ty Cổ phần GoFast

09/06/2023 09:39 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Kết luận kiểm tra số 830/KL-TTra ngày 7/6/2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bưu chính đối với Công ty Cổ phần GoFast của Thanh tra Bộ.


Lượt truy cập: 1246

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)