Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 08/12/2023

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Văn hóa - Sáng tạo Trí Việt

17/02/2023 09:21 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 223/QĐ-CXBIPH ngày 15/02/2023 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.


Lượt truy cập: 1572

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)