Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24/04/2024

BƯU CHÍNH

Kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí năm 2017

09/05/2018 11:05 SA Xem cỡ chữ

Nguồn: Vụ Bưu chính

Lượt truy cập: 7993

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )