Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23/04/2024

LĨNH VỰC XUẤT BẢN

Danh sách đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

08/03/2016 16:41 CH Xem cỡ chữ

 Năm 2015, có 19 đơn vị phát hành xuất bản phẩm đủ điều kiện cấp xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 8455

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)