Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24/04/2024

LĨNH VỰC XUẤT BẢN

Danh sách giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

08/03/2016 16:37 CH Xem cỡ chữ

 Hiện nay, trên cả nước đã có 10 cơ sở phát hành xuất bản phẩm có đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động nhập khẩu xuất bản phẩm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 5402

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)