Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 02/12/2020

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011

23/05/2013 14:29 CH Xem cỡ chữ

Ngày 13/6/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
Sau hai năm thực hiện, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tổng hợp, đánh giá mức độ triển khai dịch vụ công trực tuyến và tình hình hoạt động của trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử (Website/Portal) của các cơ quan nhà nước.
Toàn văn báo cáo xem tại đây.

Lượt truy cập: 1104

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)