Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 01/12/2020

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo đánh giá trang/cổng thông tin điện tử và mức độ UDCNTT của các Bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2012

27/04/2013 23:08 CH Xem cỡ chữ

Toàn văn báo cáo đánh giá trang/cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2012 xem tại đây:

- Download file *.pdf

Lượt truy cập: 751

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)