Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 27/06/2022

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Xử phạt vi phạm hành chính Báo điện tử Tri thức và Cuộc sống

(02/02/2021)

Quyết định số 3/QĐ-XPVPHC của Thanh tra Bộ TT&TT.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Báo Tiền phong

(27/11/2020)

Quyết định số 28/QĐ-XPVPHC ngày 28/11/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Hữu An

(29/09/2020)

Quyết định số 22/QĐ-XPVPHC ngày 28/09/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Tạp chí Ngày Nay

(07/09/2020)

Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC ngày 04/09/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.