Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/02/2024

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, Tạp chí điện tử Hòa nhập bị phạt 55 triệu đồng

(25/12/2023)

Ngày 14/12/2023, Cục Báo chí - Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 247/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm chính đối với Tạp chí điện tử Hòa nhập.


Xử phạt Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống

(14/12/2023)

Cục Báo chí vừa ra quyết định xử phạt Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống 45 triệu đồng do Tạp chí thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động.

Xử phạt Công ty Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam 140 triệu đồng

(14/12/2023)

Ngày 11/12/2023, Cục Viễn thông đã ra quyết định xử phạt Công ty Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam số tiền 140.000.000 đồng do thực hiện 09 hành vi vi phạm.

Xử phạt Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp 252,5 triệu đồng

(14/12/2023)

Ngày 08/12/2023, Cục Báo chí đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 252.500.000 đồng đối với Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp do đã thực hiện 06 hành vi vi phạm hành chính.