Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 27/06/2022

Kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra Công ty TNHH SG Sagawa Việt Nam

(05/05/2021)

 Kết luận số 335/KL-TTra ngày 4/5/2021 của Thanh tra Bộ TT&TT. Nội dung kết luận xem tại đây.

Kết luận thanh tra đột xuất Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm

(29/01/2021)

Kết luận số 82/KL-TTra ngày 28/01/2021 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Kết luận thanh tra đột xuất Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong

(29/01/2021)

Kết luận số 83/KL-TTra ngày 28/01/2021 của Thanh tra Bộ TT&TT.