Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24/04/2024

Tài liệu

Hướng dẫn áp dụng, sử dụng các định mức, đơn giá, mức chi trong quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước

(15/12/2023)

Ngày 14/12/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 6184/BTTTT-CĐSQG gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, về việc hướng dẫn áp dụng, sử dụng định mức, đơn giá, mức chi trong quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước.

 

Báo cáo Vietnam ICT Index

(16/10/2023)

Từ năm 2006, Vụ CNTT (nay là Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và truyền thông) đã được Lãnh đạo Bộ giao nhiệm vụ xây dựng Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT (Báo cáo Vietnam ICT Index) thường niên nhằm đánh giá xếp hạng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và các ngân hàng thương mại. Báo cáo đã được xuất bản chính thức từ năm 2013 đến nay và đã được phát hành tới các  Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, đồng thời là tài liệu tham khảo quan trọng cho nhiều cơ quan, tổ  chức, doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước.