Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 29/02/2024

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI

(05/02/2024)

Ngày 01/02/2024, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 7/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Thương mại TIKI.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH giao hàng Flex Speed

(30/01/2024)

Ngày 26/01/2024, Thanh tra Bộ đã ban hành Quyết định số 4/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH giao hàng Flex Speed, do đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính sau:

Xử phạt hành chính Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam

(24/01/2024)

Ngày 16/01/2024, Cục Báo chí đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-XPHC, xử phạt hành chính Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam do đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính sau:

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo

(29/12/2023)

Ngày 28/12/2023, Cục Báo chí - Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 261/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm chính đối với Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo.