Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22/03/2023

Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học

Chatbot giúp người dân tìm thủ tục hành chính từ một lần chạm

Chatbot giúp người dân tìm thủ tục hành chính từ một lần chạm

(12/12/2022)

Thời gian qua, hệ thống trợ lý ảo chatbot hỗ trợ giải đáp nội dung liên quan đến thủ tục hành chính, du lịch, OCOP… được tỉnh Quảng Nam triển khai rộng rãi.