Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 04/12/2023

Những câu hỏi thường gặp

Quản lý hàng giả, hàng nhái mẫu mã đầu thu DVBT2 như thế nào?

(15/08/2016)

Hiện nay, tình trạng hàng giả, hàng nhái mẫu mã đầu thu DVBT2 của các doanh nghiệp, cũng như đầu lậu vẫn xuất hiện trên thị trường. Bộ có hình thức phối hợp như thế nào với các cơ quan chức năng có liên quan để hạn chế, giải quyết tình trạng này hay không?