Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/02/2024

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Chất lượng tín hiệu truyền hình khi cắt sóng có đảm bảo đồng đều trong cả nước không?

15/08/2016 09:41 SA Xem cỡ chữ

Trả lời:
Chất lượng và vùng phủ sóng truyền hình số tại 4 thành phố sẽ chuyển đổi số hóa ngày 15/8/2016 đã được đo kiểm tra đảm bảo phù hợp quy chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Lưu ý là vùng phủ sóng truyền hình số sẽ đáp ứng yêu cầu ở đâu trước đây có sóng truyền hình tương tự thì ở đó nay có sóng truyền hình số mặt đất.
 

BCĐ

Lượt truy cập: 2086

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)