Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 25/11/2020

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tại sao kênh VTV3 bây giờ không còn được xem miễn phí như trước kia?

16/06/2015 12:05 CH Xem cỡ chữ

Hỏi: Trước đây kênh VTV3 vẫn còn phát sóng và xem miễn phí. Vậy tại sao kênh VTV3 bây giờ không còn được xem miễn phí như trước kia? 

Trả lời: Kênh VTV3 không phải là kênh chương trình thuộc danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu được quy định tại Thông tư số 09/2012/TT-BTTT ngày 06/07/2012, do vậy, khi thực hiện số hóa truyền hình, kênh VTV3 không phải là kênh bắt buộc phải phát quảng bá (Free-to-Air) trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất.

Lượt truy cập: 2240

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)