Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/03/2024

VTC

Tham số phát sóng truyền hình số mặt đất của VTC

26/08/2013 13:07 CH Xem cỡ chữ

 Thông số
Giá trị
Tiêu chuẩn phát sóng
DVB-T
Tiêu chuẩn nén
MPEG-2
Kích cỡ FFT
8K
Điều chế
64 QAM
Tỉ lệ mã FEC
3/4
Khoảng bảo vệ
1/32
Chế độ thu
Ăng ten ngoài trời

Lượt truy cập: 5312

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)