Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

AVG

Danh mục các kênh chương trình đang được truyền tải trên hệ thống truyền hình số mặt đất của AVG

03/07/2015 09:48 SA Xem cỡ chữ

STT
Tên kênh chương trình
Loại kênh chương trình
Loại kênh (Miễn phí/Trả tiền)
Phạm vi cung cấp
1                    
VTV1
Thời sự - chính trị tổng hợp
Kênh miễn phí
Miền Bắc, Miền Nam
2                    
VTV2
Khoa học - Giáo dục
Kênh miễn phí
Miền Bắc (*), Miền Nam
3                    
VTV3
Thể thao, giải trí
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam,
4                    
VTV4
Đối ngoại
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
5                    
VTV6
Thanh thiếu niên
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam,
6                    
VTC1
Thời sự - chính trị tổng hợp
Kênh miễn phí
Miền Bắc(*), Miền Nam
7                    
VTC3
Thể thao
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
8                    
VTC7
Kinh tế và giải trí tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
9                    
VTC9
Văn hóa – xã hội và giải trí
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
10                 
VTC14
Phòng chống thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
11                 
VTC16
Nông nghiệp, nông thôn và nông dân
Kênh trả tiền
Miền Nam
12                 
An Ninh TV
Kênh tổng hợp chuyên biệt về lĩnh vực an ninh, trật tự
Kênh miễn phí
Miền Bắc, Miền Nam
13                 
VNews
Tin tức
Kênh miễn phí
Miền Bắc, Miền Nam,
14                 
H1
Thời sự - chính trị tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam,
15                 
HTV9
Thời sự - chính trị tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam,
16                 
BTV1
Thời sự - chính trị tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
17                 
BTV2
Khoa học – Giáo dục
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
18                 
Truyền hình Đồng Nai 1
Thời sự - chính trị tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Nam
19                 
Truyền hình Vĩnh Long 1
Thời sự - chính trị tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Bắc,Miền Nam
20                 
Truyền hình Vĩnh Long 2
Văn hóa, thể thao, giải trí
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
21                 
Truyền hình Hải Phòng (THP)
Thời sự - chính trị tổng hợp
Kênh miễn phí
Miền Bắc
22                 
Truyền hình Long An
Thời sự - chính trị tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Nam
23                 
Truyền hình Nam Định
Thời sự - chính trị tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Bắc
24                 
Truyền hình Hà Nam
Thời sự - chính trị tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Bắc
25                 
Truyền hình Hưng Yên
Thời sự - chính trị tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Bắc
26                 
Truyền hình Hải Dương
Thời sự - chính trị tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Bắc
27                 
Truyền hình Bắc Ninh
Thời sự - chính trị tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Bắc
28                 
Truyền hình Tiền Giang
Thời sự - chính trị tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Nam
29                 
KTV
Thời sự - chính trị tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Nam
30                 
Truyền hình Đồng Tháp (THĐT)
Thời sự - chính trị tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Nam
31                 
H2
Giải trí tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Bắc,Miền Nam
32                 
HTV3
Thiếu nhi
Kênh trả tiền
Miền Bắc,Miền Nam
33                 
HTV7
Thông tin – Giải trí tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Bắc, , Miền Nam
34                 
HTVC Gia Đình
Giải trí tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
35                 
HTVC Thuần Việt
Giải trí Tổng hợp Thuần Việt
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
36                 
Văn hóa Phương đông – BTV9 HD
Văn hóa
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
37                 
Thể thao BTV10-NCM
Thể thao
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
38                 
Giải trí dành cho thiếu nhi (BTV11)
Giải trí dành cho thiếu nhi
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
39                 
Kênh Phát thanh Nhạc trẻ
Nhạc trẻ
Kênh miễn phí
Miền Bắc, Miền Nam
40                 
Kênh Phát thanh Nhạc Trữ tình
Nhạc Trữ tình
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
41                 
Kênh Phát thanh Nhạc Cổ điển
Nhạc Cổ điển
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
42                 
Kênh Phát thanh Nhạc Dân tộc
Nhạc Dân tộc
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
43                 
Kênh Phát thanh Nhạc Cách mạng
Nhạc Cách mạng
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
44                 
Kênh Phát thanh Nhạc Nhẹ
Nhạc Nhẹ
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
45                 
Kênh Phát thanh Nhạc và Truyện thiếu nhi – Thiên đường của Bé
Nhạc và Truyện thiếu nhi – Thiên đường của Bé
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
46                 
Kênh Phát thanh Nhạc Nam bộ
Nhạc Nam bộ
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
47                 
Kênh Phát thanh Đọc sách
Đọc sách
Kênh miễn phí
Miền Bắc, Miền Nam
48                 
Kênh An ninh thế giới (ANTG)
Tổng hợp về an ninh, văn hóa
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
49                 
Phim hay
Phim truyện
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
50                 
HTV Thể thao
Thể thao
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
51                 
SCTV4
Giải trí tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Nam
52                 
SCTV9
Phim truyện Châu Á
Kênh trả tiền
Miền Nam
53                 
SCTV14
Phim Việt Nam
Kênh trả tiền
Miền Nam
54                 
SCTV
Phim truyện
Kênh trả tiền
Miền Nam
55                 
VTVcab1
 
Giải trí tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
56                 
VTVcab2- Phim Việt
Phim Việt Nam
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
57                 
VTVcab3- Thể thao TV
 
Thể thao
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
58                 
VTVcab7
Thế giới điện ảnh
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
59                 
VTVcab16 - Bóng đá TV
Bóng đá
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
60                 
HTVC- Thông tin tài chính – ngân hàng (FNBC)
Thông tin, Tài chính, Ngân hàng
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
61                 
Truyền hình Quốc hội
Tin tức chuyện biệt về Quốc hội
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
62                 
VTVcab8-Bibi
Thiếu nhi
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
63                 
VTV Cần Thơ
Kênh khu vực của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ
Kênh trả tiền
Miền Nam
64                 
HTVC-Phim
Phim
Kênh trả tiền
Miền Bắc
65                 
HBO HD
Phim truyện
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
66                 
Fox Sports
Thể thao
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
67                 
Fox Sports Plus HD
Thể thao
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
68                 
Disney Channel
Giải trí tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
69                 
Fox Sports 2
Thể thao
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
70                 
Fashion TV HD
Giải trí tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Bắc, , Miền Nam
71                 
Disney Junior
Giải trí tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
72                 
AXN HD
Giải trí tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
73                 
Cinemax
Phim truyện
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
74                 
Channel V
Ca nhạc
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
75                 
National Geographic
Khoa học, giáo dục
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
76                 
Star Movies
Phim truyện
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
77                 
Star Movies HD
Phim truyện
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
78                 
Star World
Giải trí tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
79                 
Star World HD
Giải trí tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
80                 
DW
Tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
81                 
TV5 Monde Asia
Tổng hợp
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
82                 
Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam (QPVN)
Tổng hợp chuyên biệt về lĩnh vực quân sự, quốc phòng
Kênh trả tiền
Miền Bắc, Miền Nam
83                 
CNN International
Tin tức
Kênh trả tiền
Miền Bắc
84                 
BBC World news
Tin tức
Kênh trả tiền
Miền Bắc
85                 
Discovery
Khoa học, giáo dục
Kênh trả tiền
Miền Bắc
86                 
Discovery HD World
Khoa học, giáo dục
Kênh trả tiền
Miền Bắc
87                 
Animal Planet
Khoa học, giáo dục
Kênh trả tiền
Miền Bắc
Ghi chú: (*): Vùng miền có kênh miễn phí

 

Lượt truy cập: 6282

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)