Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

Triển khai Đề án số hóa truyền hình tại các địa phương

Hà Nội: 61.065 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ đầu thu truyền hình số

Hà Nội: 61.065 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ đầu thu truyền hình số

(18/08/2016)

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận truyền hình số.

Tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất tại tỉnh Hòa Bình

Tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất tại tỉnh Hòa Bình

(21/05/2016)

Tỉnh Hòa Bình sẽ chịu ảnh hưởng khi Hà Nội tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất vào ngày 15/6 tới đây. Đó là thông tin ông Nguyễn Phương Đông - Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I cung cấp tại Hội nghị tuyên truyền các văn bản quản lý tần số vô tuyến điện và Đề án số hóa truyền hình mặt đất, tổ chức ngày 18/5/2016 tại tỉnh Hòa Bình. Tham dự Hội nghị có các cấp lãnh đạo, công chức các Sở, ban ngành, các cơ quan báo chí, Phòng Văn hóa Thông tin, Đài phát thanh truyền hình và các đơn đơn vị sử dụng tần số VTĐ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.