Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

ĐỀ MỤC BƯU CHÍNH

Giải quyết tranh chấp trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

05/12/2017 10:26 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.1.LQ.39. Giải quyết tranh chấp trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

1. Việc giải quyết tranh chấp trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính được thực hiện thông qua các hình thức sau đây:
a) Thương lượng giữa các bên;
b) Hoà giải;
c) Giải quyết tại Trọng tài hoặc Toà án.
2. Việc giải quyết tranh chấp trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính tại Trọng tài hoặc Toà án được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Lượt truy cập: 10862

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )