INFOGRAPHICS: Bản đồ số TPHCM: Nền tảng bản đồ thống nhất, dùng chung trên toàn thành phố

11/14/2023 9:38:00 PM

 Sở TT&TT TPHCM vừa triển khai tích hợp và chia sẻ cơ sở dữ liệu hệ thống bản đồ số TPHCM, giúp các đơn vị, người dân khai thác, sử dụng dữ liệu bản đồ một cách chính xác, linh hoạt.


TPHCM-bản-đồ-số-.jpg 

Giang Phạm