Các ngành công nghiệp khác nhau sử dụng đám mây như thế nào?

5/14/2023 7:13:00 PM

Các ngành công nghiệp khác nhau sẽ những thấy những lợi ích khác nhau từ việc sử dụng điện toán đám mây. Các công ty công nghệ cao, công ty bán lẻ và chăm sóc sức khỏe sẽ ở top đầu nắm bắt và tạo ra giá trị cao nhất từ ĐTĐM. Nhóm thứ hai là các công ty điện tử và chất bán dẫn, hàng tiêu dùng đóng gói và truyền thông. Nhóm thứ ba là các doanh nghiệp về vật liệu, hóa chất và cơ sở hạ tầng.


 DTDM-CN-1.jpg

Giang Phạm