Zoho khuyến cáo người dùng cập nhật lỗ hổng nghiêm trọng trong ManageEngine

5/29/2023 9:41:00 PM

Nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp Zoho mới đây đã cảnh báo người dùng về một lỗ hổng nghiêm trọng có mã định danh CVE-2022-47523 ảnh hưởng đến sản phẩm ManageEngine.


20230614-h56.jpeg

Đây là lỗ hổng SQL Injection, được tìm thấy trong Password Manager Pro, phần mềm quản lý truy cập đặc quyền PAM360 và giải pháp quản lý phiên truy cập đặc quyền Access Manager Plus.

 
Tin tặc có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu, thực hiện các truy vấn vào các bảng trong cơ sở dữ liệu và lấy toàn bộ dữ liệu nếu khai thác thành công. Dù đã vá lỗ hổng vào tháng trước nhưng do mức độ nghiêm trọng, Zoho khuyến cáo người dùng nên nâng cấp ngay lên phiên bản mới nhất.
 
Vào tháng 9/2022, CISA cũng đã cảnh báo về một lỗ hổng nghiêm trọng khác trong ManageEngine định danh CVE-2022-35405 bị lợi dụng trong các cuộc tấn công để thực thi mã từ xa trên các máy chủ chưa được vá  đang chạy phần mềm PAM360, Access Manager Plus và Password Manager Pro.
 
Các máy chủ Zoho ManageEngine đã liên tục bị nhắm mục tiêu trong những năm gần đây, chẳng hạn như các phiên bản Desktop Central bị tấn công và truy cập vào mạng của các tổ chức được bán trên các diễn đàn tin tặc bắt đầu từ tháng 7/2020. Từ tháng 8-10/2021, tin tặc cũng đã nhắm mục tiêu vào các máy chủ ManageEngine bằng cách sử dụng các chiến thuật và công cụ tương tự như của nhóm APT27.
 
Sau các chiến dịch tấn công quy mô lớn này, FBI và CISA đã ban hành 2 khuyến cáo cảnh báo việc những tin tặc do nhà nước bảo trợ khai thác các lỗ hổng trong ManageEngine để mở backdoor vào mạng của các tổ chức có cơ sở hạ tầng quan trọng.