Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nhà xuất bản Đồng Nai

1/13/2023 11:54:00 AM

 Quyết định số 44/QĐ-XPHC ngày 11/1/2023 xử phạt vi phạm hành chính Nhà xuất bản Đồng Nai của Cục Xuất bản, In và Phát hành.