Kết quả nổi bật của lĩnh vực Bưu chính năm 2022

12/18/2022 11:42:00 AM

 Năm 2022, lĩnh vực Bưu chính có nhiều đổi mới trong công tác điều hành, qua đó đạt các kết quả nổi bật sau


 Bưu-chính-2022.png

Thảo Anh