Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020 của Cục Thông tin đối ngoại

11/30/2020 9:29:00 PM

Thông báo số 28/TB-TTĐN ngày 30/11/2020 của Cục Thông tin đối ngoại.


Vui lòng xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.