Xử phạt vi phạm hành chính ông Lê Văn Anh

7/14/2020 3:47:00 PM

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 09/QĐ-XPVPHC ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.


Nội dung chi tiết kết luận xem tại tệp đính kèm.