Danh sách đoạt giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 của Việt Nam

6/13/2018 3:23:00 PM

Bộ TT&TT vừa ban hành quyết định công nhận kết quả cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 (năm 2018) của Việt Nam theo Danh sách đoạt giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 (năm 2018) dưới đây:


20180613-m03.jpg

20180613-m04.jpg

20180613-m05.jpg

20180613-m06.jpg

PV