Quyết định số 645/QĐ-BTTTT Phê duyệt sơ bộ Tổng mức đầu tư và Kế hoạch đầu tư dự án hỗ trợ thiết lập mới 500 điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

8/10/2017 3:24:00 PM


Nội dung chi tiết vui lòng tải về tại đây: Quyết định số 645/QĐ-BTTTT ngày 04/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt sơ bộ Tổng mức đầu tư và Kế hoạch đầu tư dự án hỗ trợ thiết lập mới 500 điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020