Dự án đang thực hiện của Cục Viễn thông sử dụng nguồn vốn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

3/22/2016 3:07:00 PM

 Quyết định số 2533/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 nguồn vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Cục Viễn thông.


  

STT
Tên dự án
Địa điểm thực hiện
Thời gian khởi công – hoàn thành
Tổng mức đầu tư (đồng)
1
Hệ thống chuyển mạng di động giữ nguyên số thuê bao
Hà Nội
2014-2016
48.682.891.000
2
Hệ thống thu thập và quản lý số liệu về viễn thông
Hà Nội
2010-2013
54.592.237.000
3
Xây dựng mở rộng trụ sở Cục Viễn thông, tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Hà Nội
2013-2017
1.755.697.000.000
4
Thiết bị kiểm định an toàn đài phát thanh, truyền hình
Hà Nội
2012-2014
10.956.410.000
5
Xây dựng Cổng thông tin điện tử Cục Viễn thông
Hà Nội
2013-2014
4.928.904.000
6
Hệ thống thu thập và quản lý số liệu về viễn thông – Giai đoạn 2
Hà Nội
2013-2015
97.402.571.000
7
Hệ thống đo kiểm thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2
Hà Nội
2013-2014
30.898.766.000