Thuê phương tiện vận chuyển phục vụ công tác kiểm 1053 trạm BTS của Viettel trên địa bàn các tỉnh miền Bắc

6/22/2012 4:12:44 PM


 

Thông tin chi tiết xem tại đây, file *.doc