Dự án Cải tạo sửa chữa công trình trụ sở Cục Tần số VTĐ tại 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

7/29/2009 12:47:32 PM


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Cục Tần số Vô tuyến điện

3. Địa điểm xây dựng: Hà Nội

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính – Viễn thông

5. Thời gian thực hiện: Kế hoạch năm 2008

6. Kinh phí dự án: 6.900 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất