Danh mục các kênh chương trình đang được truyền tải trên hệ thống truyền hình số mặt đất của VTC

8/26/2013 1:10:43 PM


 TT
Tên kênh chương trình
TT
Tên kênh chương trình
1
VTC 1
15
VTC 16
2
VTC 2
16
VTV 1
3
VTC 3
17
VTV 2
4
VTC 4
18
VTV 3
5
VTC 5
19
VIETNAMNET
6
VTC 6
20
HAI PHONG
7
VTC 7
21
THANH HOA
8
VTC 8
22
NGHE AN
9
VTC 9
23
HTV 7
10
VTC 10
24
VINH LONG
11
VTC 11
25
HA NOI 1
12
VTC 12
26
ANIMAL PLANET
13
iTV
27
QTV1
14
VTC 14
28
HBO