Tham số phát sóng truyền hình số mặt đất của VTC

8/26/2013 1:07:31 PM


 Thông số
Giá trị
Tiêu chuẩn phát sóng
DVB-T
Tiêu chuẩn nén
MPEG-2
Kích cỡ FFT
8K
Điều chế
64 QAM
Tỉ lệ mã FEC
3/4
Khoảng bảo vệ
1/32
Chế độ thu
Ăng ten ngoài trời