Bản đồ phủ sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 của AVG

7/3/2015 9:44:33 AM


1. Bản đồ phủ sóng toàn quốc

20150701-h1.jpg

2. Miền Bắc

20150701-h2.jpg

3. Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam

20150701-h3.jpg

4. Khánh Hòa

20150701-h4.png

5. Miền Nam

20150701-h5.png