Tham số phát sóng truyền hình số mặt đất của AVG

6/25/2015 4:56:39 PM


 

Thông số

Giá trị

Tiêu chuẩn phát sóng

DVB-T2

Tiêu chuẩn nén

MPEG-4

Kích cỡ FFT

32K

Điều chế

64 QAM

Tỉ lệ mã FEC

3/4

Khoảng bảo vệ

19/256

Mẫu PP

PP4

Chế độ thu

1.  Khu vực nội thành thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số khu vực gần trạm phát sóng tại các tỉnh: có thể thu sóng bằng anten của AVG (nhỏ gọn) hoặc loại tương đương, lắp đặt trong nhà;

2.  Các khu vực khác trong vùng phủ sóng: thu bằng anten của AVG (nhỏ gọn) hoặc loại tương đương, lắp đặt ngoài trời, chiều cao khoảng 5 m;

3.  Các khu vực biên của vùng phủ sóng: thu bằng anten AVG (nhỏ gọn) hoặc loại tương đương, chiều cao khoảng 10 m