Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/10/2020

Văn phòng Bộ

Xem cỡ chữ

Văn phòng Bộ là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác và phục vụ các hoạt động của Bộ; giúp Bộ trưởng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định của pháp luật .
Văn phòng Bộ có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật
 
Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 2)
Điện thoại: 024.39435602; Fax: 024.38263477
 
Chánh Văn phòng:
- Ông Bùi Hoàng Phương 
 
Phó Chánh Văn phòng: 
- Ông Phạm Quang Hưởng
ĐT:024.38225286  
Email: pqhuong@mic.gov.vn
 
- Bà Hoàng Thị Phương Lựu - Thư ký Bộ trưởng
ĐT: 024.39434100
Email: htpluu@mic.gov.vn 
 
- Bà Trần Phạm Diệu Linh - Trưởng đại diện Văn phòng Bộ tại Miền Trung
ĐT: 0236.3821216
 
Các Phòng:
 
Phòng Thư ký - Tổng hợp:
Phó trưởng phòng phụ trách: Bà Lê Thị Thu Hiền
ĐT: 024.39434100
Email: ltthien@mic.gov.vn

Phòng Văn thư - Lưu trữ:
Trưởng phòng: Bà Trần Thị Hồng Hạnh
ĐT: 024.38263604
Email: thhanh@mic.gov.vn 
  
Phòng Hành chính:
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
ĐT: 024.39449729
Email: ntmai@mic.gov.vn

Phòng Quản trị:
Phó Trưởng phòng, Phụ trách: Ông Nguyễn Đông Giang
ĐT: 024.39436002
Email: anhtt@mic.gov.vn

Phòng Tài chính - Kế toán:
Trưởng phòng: Bà Tạ Thị Thu Hà
ĐT: 024.38225596

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính:
Trưởng phòng: Ông Phan Quốc Vinh
ĐT: 024.39448539
Email: pqvinh@mic.gov.vn
 
Các tổ chức thuộc và trực thuộc:
 
ĐT: 028.39104383

 ĐT: 0236.3897717
Trưởng Đại diện: Bà Trần Phạm Diệu Linh
ĐT: 0236.3821216
Phó Trưởng Đại diện: Bà Ngô Thị Bất
ĐT: 0236.3897797
 
Đội xe:
ĐT: 024.39454383
- Đội trưởng: Trần Hoài Nam
- Đội phó: Ông Nguyễn Anh Tuấn
 
Đội bảo vệ:
Đội trưởng: Ông Vũ Đức Thanh
ĐT: 024.39437004
Email: vdthanh@mic.gov.vn
 
Văn phòng Bộ có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 688/QĐ-BTTTT  ngày 10/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ và Quyết định số 2238/QĐ-BTTTT ngày 05/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 688/QĐ-BTTTT ngày 10/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ.

Lượt truy cập: 24021

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Bộ không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả