Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/10/2020

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Xem cỡ chữ

20181101-m21.jpg

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng

Chức vụ:  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

                 Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

                 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Sinh ngày: 24/7/1962

Quê quán: Từ Sơn- Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du - Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 

E-mail: nguyenmanhhung@mic.gov.vn

 
- Trực tiếp phụ trách công tác: Chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển ngành Thông tin và Truyền thông; Tổ chức, cán bộ; Bảo vệ chính trị nội bộ; Thi đua – Khen thưởng và lịch sử - truyền thống; Cải cách hành chính; Phòng, chống tham nhũng, buôn lậu; Thực hành tiết kiệm; Thanh tra; Hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế và các công tác khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
 
- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Thi đua – Khen thưởng; Thanh tra Bộ; Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông.

Lượt truy cập: 14223

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 11)