Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 23/09/2020

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

Xem cỡ chữ

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xây dựng, thực hiện chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số. 
Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là: Vietnam National Institute of Software and Digital Content Industry, tên viết tắt NISCI.
Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo qui định của pháp luật, có kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.
 
Địa chỉ liên hệ: Tầng 6 - Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng - Hà Nội.
Điện thoại: 024.66566708/ FAX: 024.37821632
Email: info@nisci.gov.vn  ; vanthuviencnpm@mic.gov.vn       
 
Lãnh đạo đơn vị:
 
Phó Viện trưởng phụ trách điều hành:
- Ông Hà Hải Nam
ĐT: 024.66566708
Email: hhnam@mic.gov.vn
 
Phó Viện trưởng:
 
- Ông Chu Minh Hoan
Điện thoại: 024 665 667 08
 
- Ông Trần Hồng Sơn
ĐT: 024.66566708
 

Văn thư - Tổng hợp: 
-
ĐT: 024.66566708
- Fax: 024.37821632
 
Các phòng chức năng và các Trung tâm trực thuộc
 
Phòng Hành chính - Tổng hợp
Trưởng phòng: Ông Hoàng Minh Hiển
Điện thoại:  024 665 667 08
Email: hmhien@mic.gov.vn 
 
Phó Trưởng phòng: Bà Lương Thị Thu Hà
Điện thoại: 024.66566708
 
Phòng Nghiên cứu phát triển công nghệ:
Phó Trưởng phòng phụ trách: Ông Nguyễn Đức Thủy
Điện thoại: 024 6656 6708;    
Fax: 024 3782 1632
Email: ndthuy@mic.gov.vn
 
Phòng Nghiên cứu phát triển dịch vụ:
Phó Trưởng phòng Phụ trách: Bà Chu Thị Thắm
Điện thoại: 024 6656 6708;   
Fax: 024 3782 1632
Email: cttham@mic.gov.vn
 
Phòng Nghiên cứu kinh tế - chính sách:
Phó Trưởng phòng phụ trách: Bà Hoàng Thị Bích Hạnh
Điện thoại: 024.66566708
Email: hbhanh@mic.gov.vn
 
Trung tâm khảo sát, nghiên cứu và phát triển thị trường (MIDC)
Giám đốc: Bà Chu Thái Hòa
Điện thoại: 024.66566708
Email: cthoa@mic.gov.vn
 
Phó Giám đốc: Bà Vũ Minh HIền
Điện thoại: 024.66566708
Email: vmhien@mic.gov.vn
 
Tạp chí “Phần mềm và Nội dung số”  (JSDC)
Tổng biên tập: Trần Minh
Điện thoại: 024.66566708
Email: tranminh@mic.gov.vn
 
Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1196/QĐ-BTTTT ngày 19/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam.

 

Lượt truy cập: 8175

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả