Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/07/2022

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng

Ngày bắt đầu 30/06/2022 Ngày hết hạn 13/07/2022
Xem các góp ý Gửi góp ý
BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH NƯỚC TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

Ngày bắt đầu 27/06/2022 Ngày hết hạn 08/07/2022


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày bắt đầu 06/06/2022 Ngày hết hạn 06/08/2022


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông

Ngày bắt đầu 03/06/2022 Ngày hết hạn 03/08/2022


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày bắt đầu 25/05/2022 Ngày hết hạn 25/07/2022Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu

Ngày bắt đầu 23/05/2022 Ngày hết hạn 23/07/2022Xem các góp ý Gửi góp ý
Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Ngày bắt đầu 04/05/2022 Ngày hết hạn 04/07/2022Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý