Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 18/04/2021

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Thông tư quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Ngày bắt đầu 29/03/2021 Ngày hết hạn 28/05/2021Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz

Ngày bắt đầu 18/03/2021 Ngày hết hạn 18/05/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến”

Ngày bắt đầu 04/03/2021 Ngày hết hạn 05/05/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ra đa hoạt động trong băng tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất

Ngày bắt đầu 04/03/2021 Ngày hết hạn 04/05/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 40 GHz đến 246 GHz

Ngày bắt đầu 04/03/2021 Ngày hết hạn 04/05/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến"

Ngày bắt đầu 04/03/2021 Ngày hết hạn 04/05/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng di động mặt đất 5G"

Ngày bắt đầu 04/03/2021 Ngày hết hạn 04/05/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý