Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/10/2020

Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT

Đồng Nai ưu tiên tích hợp 65 thủ tục lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Đồng Nai ưu tiên tích hợp 65 thủ tục lên Cổng dịch vụ công quốc gia

(06/05/2020)

 Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai, trong năm 2020, tỉnh sẽ ưu tiên tích hợp, cung cấp 65 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện tại, số thủ tục được Đồng Nai cung cấp trên Cổng là 3.

Thanh Hóa triển khai phòng họp không giấy tờ trên toàn tỉnh từ 1/8/2020

Thanh Hóa triển khai phòng họp không giấy tờ trên toàn tỉnh từ 1/8/2020

(05/05/2020)

 Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng, kể từ ngày 1/8/2020, 100% các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ.

Khánh Hòa giao chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến mức 3, 4 cho các đơn vị

Khánh Hòa giao chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến mức 3, 4 cho các đơn vị

(05/05/2020)

 UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh trong năm 2020.

Các cơ sở y tế toàn quốc đẩy mạnh tư vấn khám, chữa bệnh từ xa

Các cơ sở y tế toàn quốc đẩy mạnh tư vấn khám, chữa bệnh từ xa

(05/05/2020)

 Bộ Y tế vừa yêu cầu các cơ sở y tế trong cả nước đẩy mạnh triển khai tư vấn khám, chữa bệnh từ xa thông qua các nền tảng CNTT.