Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 22/10/2020

Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT

Sớm đưa Việt Nam thành quốc gia mạnh về CNTT

(06/05/2011)
Tại phiên họp thứ hai trong năm 2009 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về công nghệ thông tin ngày 15/9, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Xuân Lan, đã báo cáo Đề án tăng tốc sớm đưa Việt Nam thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin.